Nasze programy kształcenia dla zarządców nieruchomości
08/07/2010
 

Nasze programy kształcenia dla zarządców nieruchomości (nasz kod organizatora 00197)

Poniżej przedstawiamy listę naszych programów kształcenia, które zostały wpisane na listę Ministra Infrastruktury i spełniają wymogi zgodnie z rozporządzeniem z dn. 30 lipca 2010 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2010 nr 140, poz. 945):

Nr 673

Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym.

Seminarium 5.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości

Nr 836

Świadectwa Energetyczne Budynków - w świetle przepisów krajowych i wymagań Unii Europejskiej.

Szkolenie 8.67 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości

Nr 1003

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym - stan obecny i kierunki zmian.

Seminarium 6.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości

Nr 1773

Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu Cywilnego (problematyka odpowiedzialności solidarnej Inwestora i Generalnego Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy). Systemy organizacji wykonawstwa budowlanego w świetle przepisów umowy o roboty budowlane w Kodeksie Cywilnym.

Seminarium 5.50 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4

Nr 1809

Termomodernizacja i remonty budynków w świetle nowej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz przepisów o audytach energetycznych.

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11

Nr 1810

Utrzymanie i kontrole stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i użyteczności publicznej).

Seminarium 6.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3

Nr 1861

Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Bodowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA).

Seminarium 6.50 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1

Nr 2210

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym.

Seminarium 6.67 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A1, A7
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C7

Nr 2662

Utrzymanie i kontrole stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Seminarium 7.33 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C7, C11

Nr 2999 

Proces inwestycyjny i eksploatacja budynków w świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C11

Nr 3102  

Bezpieczeństwo budynkow i budowli - odpowiedzialność administratorów, właścicieli i zarządców.

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C7, C11

 
  Ośrodek Szkoleń Budownictwa  IPW PROJEX Sp. z o.o.  

W naszej działalności szkoleniowej specjalizujemy się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych dla kadr nowoczesnego budownictwa.

projekt i wykonanie: Uninet Polska