Zespół

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:         mgr inż. Jerzy Przódzik      jerzy.przodzik@projex.pol.pl

Prokurent:                 Krzysztof Przódzik             krzysztof.przodzik@projex.pol.pl

BIURO:

Kierownik Kancelarii:   Małgorzta Trawińska          malgorzata.trawinska@projex.pol.pl  

Główna Księgowa:       Kazimiera Kuchna              kazimiera.kuchna@projex.pol.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

- architektura - 4 os.

- konstrukcje budolwne - 4 os.

- instalacje elektryczne i automatyka - 4 os.

- instalacje wod-kan - 3 os.

- instalacje c.o. i wentylacje - 4 os.

- sygnalizacja pożarowa, zabezpieczenia ppoż - 3 os.

- konstrukcje technologiczne - 3 os.

- ochrona środowiska - 1 os.

- BHP - 1 os.

- kontrola jakości - 2 os.

- kosztorysowanie - 2 os.

- w tym 14 os. z uprawnieniami do projektowania

ZESPÓŁ SERWISOWY: 6 os.

 

 
  Ośrodek Szkoleń Budownictwa  IPW PROJEX Sp. z o.o.  

W naszej działalności szkoleniowej specjalizujemy się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych dla kadr nowoczesnego budownictwa.

projekt i wykonanie: Uninet Polska