Kalendarz szkoleń otwartych

Szkolenia w m-cu kwietniu 2020 zostały zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Przygotowujemy szkolenia w formie webinariów. Start już w maju 2020 !!! Wkrótce więcej szczegółów.

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
12.05.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę wg aktualnie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
14.05.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Budżet inwestycji budowlanej i WKI - zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa
14 - 15.05.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
15.05.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
18.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
21.05.2020
Rzeszów
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
22.05.2020
Toruń
Zobacz więcej
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
26.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy
26 - 29.05.2020
Katowice / Gliwice
Zobacz więcej