Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Kodeks Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu inwestycyjnego (urzędnika i inwestora). Prawo materialne, a procedura administracyjna
14.11.2019
Łódź
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków techniczno-budowlanych. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.
20.11.2019
Kraków
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
21.11.2019
Poznań
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
22.11.2019
Warszawa
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
25.11.2019
Katowice
Zobacz więcej
Procedury naprawcze w procesie inwestycyjnym. Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego
27.11.2019
Poznań
Zobacz więcej
Procedury naprawcze w procesie inwestycyjnym. Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego
28.11.2019
Katowice
Zobacz więcej
Specustawa Drogowa–KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu
29.11.2019
Bydgoszcz
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
03.12.2019
Łódź
Zobacz więcej