Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
15.05.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)
18.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
21.05.2020
Rzeszów
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
22.05.2020
Toruń
Zobacz więcej
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
26.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków techniczno-budowlanych. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych
27.05.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wybrane zagadnienia wynikające z ostatniej zmiany przepisów z 1 stycznia 2018 r.
05.06.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
08.06.2020
Gdańsk
Zobacz więcej
Zakończenie procesu inwestycyjnego - różnice w procedurach pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu budowy
17.06.2020
Wrocław
Zobacz więcej