Bezpieczna nieruchomość - Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
05.11.2021 ON-LINE 10.00-15.00 390.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych

Program szkolenia

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej – jak ustrzec się mandatu?

a) Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej

b) Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z najnowszych przepisów:

 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych i terenów)
 • ustawy Prawo Budowlane i przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

 

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe – jak utrzymywać w pełnej sprawności?

a) Podział na strefy pożarowe

b) Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

 • Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
 • Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
 • Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
 • Rodzaje gaśnic

c) Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

 • Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
 • Dokumentowanie czynności
 • Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
 • Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

 

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać, czyli jak sprawdzić czy autor ją dobrze napisał?

b) Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – organizacja, przebieg, zakres i dokumentowanie szkoleń (uczestnicy otrzymają przykładowe programy szkoleń)

c) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia – czyli jak zorganizować ewakuację i nie tylko?

d) Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

 • Wymagania prawne – częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej (uczestnicy otrzymają druk zgłoszenia)
 • Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
 • Przygotowanie próbnej ewakuacji (opracowanie scenariusza)
 • Dokumentowanie próbnej ewakuacji

e) Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

 

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

 

5. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

a) Jak przygotować się do kontroli?

b) Przebieg kontroli i jej zakres

c) Jak czytać protokół z kontroli?

d) Stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych – co mi grozi?

e) Komendant wydał decyzję administracyjną – jak ją zrealizować i czy powiadamiać o jej wykonaniu?

 

6. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
 

 • Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
 • Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
 • Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
 • Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wykładowca

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Kamil Kwosek - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

 • od 2005r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizujący się w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa,
 • oficer Państwowej Straży Pożarnej – wieloletni pracownik pionu kontrolno-rozpoznawczego, w latach 2010-2017 Zastępca Komendanta Miejskiego, a ostatnio w latach 2017-2021 Komendant Miejski PSP w Zabrzu,
 • autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki pożarowej i prawa administracyjnego,
 • prelegent na konferencjach branżowych,
 • członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • właściciel bloga i autor poradników z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • od 2012 roku prowadzi dla nas szkolenia, które są wysoko oceniane przez uczestników ze względu na merytorykę i ich praktyczny charakter

Koszt szkolenia

390 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

390 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

195 PLN netto + VAT (50% rabat dla każdej następnej osoby z tej samej firmy)

 

Cena zawiera:

 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
 • konsultacje

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.