Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę wg aktualnie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
04.05.2020 Katowice 9.30-14.30 430.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Podstawy prawne

 

2. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego

 

3. Tryb zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

 

4. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny)

 

5. Zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót a obowiązkowa kontrola przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  Stwierdzone nieprawidłowości - konsekwencje

 

6. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia

 

7. Postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia

 

8. Sankcje karne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia

 

9. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest głównie do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • e/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • f/ organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej

Wykładowca

Mgr inż. Jan Spychała

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, w latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Koszt szkolenia

430 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

430 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.