Praktyczne problemy ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe na podstawie tzw. specustawy drogowej

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
27.02.2020 Wrocław 10:00-15:00 460.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej w zakresie dotyczącym ustalania odszkodowania.

Program szkolenia

1. Podmiot postępowania odszkodowawczego

 

2. Osoby uprawnione do odszkodowania.

 • właściciel, użytkownik wieczysty, osoby na rzecz, których ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe

 

3. Przedmiot postępowania odszkodowawczego

 • nieruchomość,
 • rodzaje praw do nieruchomości,
 • części składowe nieruchomości,
 • nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

 

4. Stan i przeznaczenie nieruchomości oraz trudności z jego ustaleniem.

 

5. Operat szacunkowy jako główny dowód w postępowaniu odszkodowawczym.

 

6. Problemy związane ze stosowaniem tzw. „zasady korzyści” w wycenie nieruchomości.

 

7. Zagadnienia związane z powiększeniem odszkodowania

 • bonusy 5%  i 10 000 zł.

 

8. Hipoteka a odszkodowanie.

 

9. Zaliczka.

 

10. Pytania i odpowiedzi.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg.

Wykładowca

mgr Krzysztof Budek - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Biegły rzeczoznawca majątkowy powoływany w postępowaniach administracyjnych. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego Nr 7080. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działającego w ramach PFSRM. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego.

Od 2010 roku pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Infrastruktury Oddział ds. Odszkodowań, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Z-ca Kierownika Oddziału i odpowiada m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach tzw. specustaw. Doświadczony szkoleniowiec prowadzący coroczne warsztaty szkoleniowe organizowane przy współudziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla organów administracji architektoniczne–budowlanej oraz przedstawicieli JST.

Aktywnie prowadzi działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, doradztwa z zakresu analizy rynku nieruchomości

Koszt szkolenia

460 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

460 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.