Prawo Budowlane po nowelizacji - praktyczne omówienie zmian. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – A.Wolny

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
16.12.2021 ON-LINE 10.00-15.00 390.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Stan prawny:

Nowa Ustawa Prawo Budowlane z dn. 13.02.2020r. obowiązuje od 19.09.2020 r. Ustawa zmienia ponad 50 przepisów Prawa Budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw.

 

W 2021 r. - nastąpiły kolejne zmiany w ustawie Prawo Budowlane związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego, które wynikają z ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dn. 10.12.2020 (Dz. U. z dn. 04.01.2021 poz. 11).

Tu można sprawdzić etapy wprowadzania zmian do ustawy Prawo Budowlane w 2021 r.

 

Tu można pobrać tekst ustawy z dn. 13.02.2020 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Tu można pobrać Informację w sprawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami, które wprowadziła nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r.

Program szkolenia

09.30-10.00 - Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

 

1.  Nowa  elektroniczna forma załatwiania spraw z możliwością przedłożenia projektu wyłącznie w formie elektronicznej.

 

2.  Nowe  uwarunkowania "środowiskowe" przy wydawaniu m.in decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

3. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.

 

4. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.

 

5. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.

 

6. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót  budowlanych wg art. 29.

 

7. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.

 

8. Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę.

 

9. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

 

10. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę

 

11. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

12. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

 

13.   Omówienie innych drobniejszych zmian – Pytania i odpowiedzi

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

mgr inż. arch. Adam WOLNY

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.

Koszt szkolenia

390 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

390 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

195 PLN netto + VAT (50% rabat dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy)

 

Cena zawiera:

 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
 • konsultacje

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line w formie webinarium – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

 

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.