Prawo Budowlane po nowelizacji - praktyczne omówienie zmian w procesie budowlanym po 19 września 2020 r. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – A.Wolny

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
25.06.2021 Katowice 9.30-14.30 450.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Stan prawny:

Nowa Ustawa Prawo Budowlane z dn. 13.02.2020r. obowiązuje od 19.09.2020 r. Ustawa zmienia ponad 50 przepisów Prawa Budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw.

 

W 2021 r. - czekają nas kolejne zmiany w ustawie Prawo Budowlane związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego, które wynikają z ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dn. 10.12.2020 (Dz. U. z dn. 04.01.2021 poz. 11).

Tu można sprawdzić etapy wprowadzania zmian do ustawy Prawo Budowlane w 2021 r.

 

Tu można pobrać tekst ustawy z dn. 13.02.2020 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Tu można pobrać Informację w sprawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami, które wprowadziła nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r.

Program szkolenia

1. Nowa  definicja  obszaru  oddziaływania  obiektu  budowlanego.

 

2. Częściowa zmiany przepisów  dotyczących uzyskiwania  odstępstwa  od przepisów  warunków technicznych -  wg art. 9 ustawy.

 

3. Nowa  konstrukcja  przepisu art. 29 – dotyczącego inwestycji  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę.

 

4. Rozszerzenie  katalogu  obiektów i  robót  budowlanych  nie  wymagających pozwolenia  na  budowę.

 

5. Rewolucyjna  zmiana w  zakresie projektu  budowlanego  i  dokumentacji  projektowej  składanej  (w  3  egzemplarzach) wraz  z  wnioskiem o  pozwolenie na  budowę.

 

6. Częściowa  zmiana  przepisów  dotyczących  istotnego  odstąpienia  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego.

 

7. Ochrona  prawna  decyzji  o pozwoleniu na budowę po 5 latach.

 

8. Istotna  zmiana  przepisów  dotyczących przeniesienia  pozwolenia  na budowę.

 

9. Abolicja  dla  samowoli  budowlanych po  20  latach.

 

10. Zmiany  dotyczące  procesu  zakończenia  budowy.

 

11. Omówienie  innych  aktualnych problemów w  stosowaniu przepisów ustawy.

 

-  Pytania  i  odpowiedzi  w  trakcie omawiania  poszczególnych  zagadnień.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

mgr inż. arch. Adam WOLNY

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.

Koszt szkolenia

450 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

450 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena zawiera:

 • wykład i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwę kawową i ciepły lunch
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.