Procedury zakończenia budowy i legalnego przekazania obiektów budowlanych do użytkowania w oparciu o obowiązujące i projektowane przepisy Prawa Budowlanego

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
17.04.2020 Warszawa 10:00-15:00 480.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne związane z legalnym przystąpieniem  do użytkowania – kiedy wystarczy zawiadomienie organu o zakończeniu budowy a kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 1.  Roboty budowlane dla, których inwestor po ich zakończeniu nie ma obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego.

 

 1. Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie zakończenia budowy.

 

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – art. 54 Prawa budowlanego.

 

 1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – art. 55 Prawa budowanego.

 

 1. Obowiązek zawiadamiania innych organów o zakończeniu budowy w sytuacji gdy inwestor wykonuje roboty budowlane inne niż budowa.

 

 1. Wymagane dokumenty do zakończenia budowy i sposób ich przygotowania.

 

 1. Obowiązkowa kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowania – sposób przygotowania dokumentacji.

 

 1. Konsekwencje nielegalnego przystąpienia do użytkowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • a/ inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
 • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
 • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych )

Wykładowca

Mgr inż. Jan Spychała - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Koszt szkolenia

430 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

430 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.