Proces inwestycyjny od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
17.11.2021 ON-LINE 10:00-15:00 390.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw

Program szkolenia

Wstęp (czas ok. 15 minut)

 

1. Przedstawienie aktów prawnych aktualnie obowiązujących oraz projektowanych  

 

I. Część pierwsza – usytuowanie inwestycji (czas ok. 60 minut)

 

1. Lokalizacja inwestycji w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Inwestycje celu publicznego

 

2. Lokalizacja inwestycji na działce budowlanej

 

II. Część druga – uzyskanie pozwolenia na budowę (czas ok. 60 minut)

 

 • Projekt budowlany wg nowej i starej formuły. Określenie obszaru oddziaływania obiektu
 • Projekt wykonawczy
 • Wydanie pozwolenia na budowę wraz z procedurą uzyskania odstępstwa od warunków technicznych
 • Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, które mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia w tym zgłoszenia z projektem budowlanym oraz bez zgłoszenia

 

III. Część trzecia – budowa  (czas ok. 45 minut)

 

 • Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie budowy – zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
 • Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

 

IV. Część czwarta – oddanie obiektu do użytkowania  (czas ok. 30 minut)

 

 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Samowolne przystąpienie do użytkowania. Nowa procedura kar za nielegalne przystąpienie
 • do użytkowania

 

V. Część piąta – samowola budowlana, istotne odstąpienie (czas około 90 minut)

 

 • Definicja, kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną
 • Istotne odstąpienie o zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
 • Konsekwencje samowoli budowlanej i sposoby jej doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami

 

VI. Część szósta – dyskusja, pytania, zakończenie szkolenia (czas ok. 30 minut)

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie prawie 16 letniej praktyki w organach państwowego nadzoru budowlanego oraz z wcześniejszej praktyki zawodowej jako projektant i kierownik budowy.

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego biorąc udział z ramienia administracji rządowej w największych inwestycjach w województwie, takich jak budowa autostrad, rozbudowa portu lotniczego Katowice-Airport czy przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Każda z tych inwestycji to ogromny bagaż doświadczeń praktycznych, a codzienna konieczność stosowania przepisów  Prawa  budowlanego  i   aktów  wykonawczych pozwalają w sposób odpowiedzialny i rzetelny polecić Państwu jego osobę jako prowadzącego szkolenie. Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych są również posiadane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wcześniej przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

W latach 1994 - 1998, a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie, gdzie zajmuje się m.in. przygotowaniem opinii i ekspertyz technicznych z zakresu przepisów prawnych regulujących przebieg procesu inwestycyjnego na każdym etapie inwestycji - od projektu poprzez załatwienie formalności urzędowych, nadzór nad budową i jej obsługę techniczną i prawną, aż po zakończenie budowy i legalne przystąpienie do użytkowania

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Koszt szkolenia

390 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

390 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

UWAGA RABAT !!!

195 PLN netto + VAT (50% rabat dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy)
 

Cena zawiera:

 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.