Realizacji inwestycji drogowych na podstawie specustawy drogowej - zagadnienia praktyczne i prawne

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
24.06.2021 ON-LINE 10.00-15.00 400.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

 • Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Adresaci szkolenia

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – radca prawny, od 10 lat zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej (w tym zarządów dróg), praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W latach 2004 - 2012r pełniła funkcję zastępcy kierownika w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast od 2012 r. zajmuje stanowisko radcy prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i jednocześnie funkcję doradcy prawnego w jednym z Powiatowych Zarządów Dróg.

Od roku 2011 prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie radców Prawnych w Opolu oraz szkolenia z zakresu prawa administracyjnego materialnego dla organów administracji rządowej  i samorządowej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki inwestycji drogowych:

 • omówienie podstawowych pojęć  (droga publiczna, zarządca drogi, budowa, przebudowa, remont)
 • miejsce specustawy drogowej w systemie prawnym,
 • cel wprowadzenia szczególnych uregulowań dotyczących inwestycji drogowych,
 • termin obowiązywania specustawy drogowej.

 

2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • podmioty uprawnione do złożenia wniosku,
 • elementy formalne wniosku, załączniki,
 • wymagane opinie.

 

3. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • organy właściwe,
 • terminy,
 • doręczenia,
 • zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowalne,

 

4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • części składowe decyzji,
 • wykonalność decyzji,
 • odwołanie,
 • nadzwyczajne tryby zmiany decyzji ostatecznej

 

5. Odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji zrid.

 • organy właściwe i strony postępowania administracyjnego,
 • tryb ustalania odszkodowania,
 • operat szacunkowy i kontroperat,
 • zakres stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Koszt szkolenia

400 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

400 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób

 

200 PLN netto + VAT (50% rabat dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej firmy)

 

Cena zawiera:

 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
 • konsultacje

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Instrukcja szkoleń on-line

Szkolenie on-line – realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Z Państwa strony nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania, a jedynie posiadanie urządzeń z dostępem do internetu z wbudowanym głośnikiem lub słuchawkami. Uczestnicy otrzymują e-maila z linkiem umożliwiającym zalogowanie się na wydarzenie.