Strategie ochrony przeciwpożarowej i nowoczesne metody oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
01.04.2019 Katowice 09.00-14.00 400.00 PLN
Zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia

 • Temat szkolenia omawia zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków.

 

 • Jest on dedykowany inżynierom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, zarządcom oraz ubezpieczycielom.

 

 • Przedstawia zasady zastosowania metod oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków w oparciu o wskaźnik indeksu ryzyka pożaru.

Program szkolenia

1. Wstęp - 7 prostych kroków do oceny strategii przeciwpożarowej;

 

2. Cele strategii przeciwpożarowej;

 

3. Elementy strategii przeciwpożarowej;

 

4. Porównywanie strategii oczekiwanej i rzeczywistej na siatce wartości strategii;

 

5. Lista kontrolna do opracowania strategii rzeczywistej i oczekiwanej;

 

6. Indeks ryzyka pożarowego jako wyznacznik poziomu bezpieczeństwa

 

7. Warsztaty szkoleniowe na temat praktycznego stosowania strategii ochrony przeciwpożarowej;

 

 

Dodatkowe prezentacje uzupełniające w trakcie szkolenia:

 

Warsztaty „Strategie pożarowe” w Elektrowni Połaniec – krok milowy w rozwoju metody.

 

Stanisław Nowak - Starszy Specjalista ds. blokowych w Biurze Zarządzania Majątkiem - ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Na stanowisku inżyniera procesowego w Biurze Zarządzania Majątkiem odpowiada za optymalne, ekonomiczno-techniczne, planowanie prac oraz kształtowanie polityki remontowo - modernizacyjnej w oparciu o dostępną metodykę oceny urządzeń oraz oszacowania ryzyka dla układów technologicznych elektrowni. Pełniąc funkcję Oficera ATEX, koordynuje wszystkie działania w obszarze ochrony przeciwpożarowej na terenie elektrowni.

 

Działania PZU LAB dla polskiego przemysłu

 

Maciej Wróbel – Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Od samego początku swojej przygody zawodowej związany z bezpieczeństwem pożarowym. Pracę zawodową rozpoczął w 2008 roku najpierw jako asystent projektanta, następnie jako kierownik projektu odpowiedzialny za przygotowanie i kompleksową realizację projektów stałych instalacji gaśniczych oraz konsultant w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z Grupą PZU związany od 2011 roku, od początku zajmuje się oceną ryzyka technicznego majątkowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczona jest zarówno dla profesjonalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i wszystkich tych, którzy są z ochroną przeciwpożarową budynków powiązani w inny sposób, w tym:

 • architektów,
 • inżynierów budownictwa i konstruktorów,
 • osób kontrolujących obiekty bądź prowadzących ich odbiory dopuszczające do użytkowania,
 • ubezpieczycieli,
 • zarządców
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe w trakcie eksploatacji.

Wykładowca

Dr inż. Dorota Brzezińska od roku 1999 jest adiunktem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz strategii ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jest autorką ponad 150 publikacji technicznych i konferencyjnych oraz 4 publikacji książkowych:

 • D. Brzezińska, R. Jędrzejewski „Poradnik oddymiania budynków wysokich i wysokościowych ", Szczecin 2003 r.
 • D. Brzezińska „Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych” Łódź 2015 r.
 • D. Brzezińska, P. Bryant „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków”, Łódź 2018 r.
 • D. Brzezińska „Wentylacja awaryjna obiektów budowlanych – zagadnienia wybrane”, Łódź 2019 r.

 

Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów wentylacji pożarowej, awaryjnej i bytowej w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.

Ma duże doświadczenie w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej w obiektach rzeczywistych, dla których jako właściciel firmy GRID, opracowała ponad 500 analiz z wykorzystaniem symulacji CFD. Stanowiły one wytyczne do realizacji tych systemów w powstających w Polsce od roku 2002, takich jak hale sportowo-widowiskowe, centra handlowe, tunele, parkingi, kotłownie przemysłowe, budynki biurowe itp.

 

Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń branżowych, do których należą:

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP);
 • Society of Fire Protection Engineering (SFPE);
 • American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE);
 • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP);
 • International Building Performance Simulation Association (IBPSA);
 • The International Association for Fire Safety Science (IAFSS);

Koszt szkolenia

400 PLN netto + zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT”

Oświadczenie zw VAT

 

400 PLN netto + 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • konsultacje


Wpłaty prosimy dokonać na konto: mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.


Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • e-mailem szkolenia@projex.com.pl
 • on-line poprzez formularz na stronie internetowej


Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.