Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
12.03.2020
Katowice
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
18.03.2020
Katowice
Zobacz więcej
Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)- aspekty prawne
18.03.2020
Bydgoszcz
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
25.03.2020
Zielona Góra
Zobacz więcej
Procedury naprawcze w procesie inwestycyjnym. Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego
25.03.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
06.04.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
07.04.2020
Kraków
Zobacz więcej
Procedury zakończenia budowy i legalnego przekazania obiektów budowlanych do użytkowania w oparciu o obowiązujące i projektowane przepisy Prawa Budowlanego
17.04.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Nowe Warunki Techniczne Budynków - interpretacja i zakres zastosowania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 01.01.2018r.
21.04.2020
Wrocław
Zobacz więcej