Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym – przykłady konkretnych rozwiązań i orzeczeń. Aktualny oraz projektowany stan prawny
Zobacz więcej
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - nowa rzeczywistość w urzędach od 01 czerwca 2017. Praktyczne ujęcie tematu.
Zobacz więcej
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego - szkolenie 1-dniowe
Zobacz więcej
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego - szkolenie 2-dniowe
Zobacz więcej
Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w świetle aktualnych przepisów budowlanych. Odpowiedzialność karna i zawodowa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zobacz więcej
Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
Zobacz więcej
Ochrona oraz dostępność pasa drogowego – zarządzanie pasem drogowym w świetle obowiązujących aktów prawnych
Zobacz więcej
Ochrona przed hałasem i drganiami w budynku
Zobacz więcej
Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie. Korelacja Specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
Zobacz więcej