Audytor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych – warsztaty szkoleniowe

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 09.00-16.30

Szkolenie kończy egzamin - test końcowy, po którym uczestnicy uzyskują "Dyplom Audytora ZKP"

 

Metodyka szkolenia:

Teoria przekazywana w formie wykładu z prezentacją udostępnioną uczestnikom w materiałach szkoleniowych, przykłady z praktyki (zgodności i niezgodności z wymaganiami), dyskusja problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Celem szkolenia jest:

  • Przypomnienie wymagań, jakie powinien spełniać system ZKP.
  • Ustalenie kryteriów audytu – listy pytań audytowych
  • Poznanie zasad przeprowadzania i dokumentowania procesu audytów wewnętrznych ZKP, kompetencji audytorów.
  • Interpretacja ustaleń z audytu i wykorzystanie wyników

Program szkolenia

900 – 915

Powitanie, przedstawienie celów i programu szkolenia

915 – 1030

Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja

1030 – 1145

Audyty wewnętrzne, cele, zakres, zasady, kompetencje audytorów. Rodzaje audytów wewnętrznych – audyt systemu, procesu, wyrobu. Audytowanie dostawców

 

1145 – 1200

Przerwa

1200 – 1330

WARSZTATY 1

Planowanie i przygotowanie audytów wewnętrznych – audyty wyrobów / procesów / systemu ZKP

- uczestnicy tworzą plan audytów ZKP i opracowują szczegółowy program wybranego audytu

1330 – 1400

Przerwa na lunch

 

1400 – 1430

WARSZTATY 2

Przygotowanie listy pytań audytowych, zbieranie dowodów z audytów, ocena zgodności

uczestnicy ustalają listę pytań audytowych dla wybranego audytu i analizują możliwe sytuacje audytowi

1430 – 1600

Niezgodności – planowanie działań naprawczych i korygujących,  opracowanie Raportu z audytu

grupowa analiza i dyskusja przypadków

1600 – 1615 Egzamin - test końcowy
1615 – 1630 Podsumowanie i dyskusja. Rozdanie Dyplomów Audytora ZKP

Adresaci szkolenia

Pracownicy firm produkujących materiały budowlane –

  • Kandydaci na Audytorów systemu ZKP
  • Pełnomocnicy systemów ZKP

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

 

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

 

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

 

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu organizowania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i zarządzania w tym: projektowania i modyfikowania rozwiązań organizacyjnych, tworzenia i wdrażania procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji w przedsięwzięciach.