Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor developer lub wykonawca

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych w Polsce.

Program szkolenia

1. Wstęp – co to jest wyrób, metody weryfikacji co jest wyrobem a co nie. Jakie wyroby znakujemy CE a jakie znakiem budowlanym.

 

2. Prawa, obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami a także kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie zastosowanych na budowie wyrobów budowlanych (przedstawienie regulacji Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych w tym  zakresie).

 

3. Wyroby oznakowane znakiem CE – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.

 

4. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.

 

5. Inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE)

 

6. Metody weryfikacji dokumentacji dołączanej do wyrobu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • Projektantów, kierowników i inżynierów budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego
  • Inwestorów i wykonawców robót budowlanych
  • Deweloperów
  • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
  • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
  • Osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wyroby budowlane (zakupy) i logistykę
  • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.