Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę wg aktualnie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Podstawy prawne

 

2. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego

 

3. Tryb zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

 

4. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny)

 

5. Zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót a obowiązkowa kontrola przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  Stwierdzone nieprawidłowości - konsekwencje

 

6. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia

 

7. Postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia

 

8. Sankcje karne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia

 

9. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.