Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków techniczno-budowlanych. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z najnowszymi przepisami budowlanymi.

Program szkolenia

1. Przepisy techniczno–budowlane i ich znaczenie w procesie budowlanym,

 

2. Możliwości odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych przewidziane w Prawie budowlanym,

 

3. Odstępstwa na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej.

 

4. Etap realizacji – istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, kwalifikacja przeprowadzana przez projektanta

 

5. Konsekwencja nielegalnego wprowadzania zmian istotnych

 

6. Praktyczna ścieżka postępowania przy wprowadzaniu zmian

 

7. Kończenie budowy na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót

 

8. Decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie

 

9. Kontrola obowiązkowa kończonej budowy, jej zakres, przebieg i konsekwencje ujawnienia nieprawidłowości 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.