Kontrola bezpieczeństwa użytkowania Placów Zabaw

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu pomoc właścicielom oraz osobom zarządzającym placami zabaw w zakładaniu i konserwacji takich miejsc, wskazanie w jaki sposób poprawić już istniejące place aby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo, dostosowaniu ich do potrzeb użytkowników oraz wymogów bezpieczeństwa.


Celem jest także zwiększenie świadomości właścicieli i zarządców w zakresie pełnionych przez nich obowiązków obejmujących ochronę zdrowia i życia najmłodszych.

Program szkolenia

1. Place zabaw w świetle prawa budowlanego

 

2. Zagadnienia prawne oraz odpowiedzialność  Zarządców Nieruchomości

 

3. Ogólne wytyczne dot. urządzenia i utrzymania placu zabaw

 

4. Normy dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw

 

5. System zarządzania placem zabaw - propozycja

 • a. plan kontroli
 • b. harmonogram konserwacji i napraw

 

6. Kontrole oraz utrzymanie placu zabaw

 • a. rodzaje kontroli
 • b. system zarządzania
 • c. regularne utrzymanie
 • d. wypadki

 

7. Wykaz najczęściej wykrywanych nieprawidłowości

 

8. Książka placu zabaw - elementy składowe i jej prowadzenie

 

9. Dokumentacja urządzeń

 • a. projekt
 • b. dostarczenie i montaż wyposażenia
 • c. dokumenty dostawcy
 • d. instrukcje oraz ostrzeżenia producenta
 • e. kontrola montażu urządzeń

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Niezależny Inżynier Konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.