Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert - poziom podstawowy

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
01 - 04.02.2022 ON-LINE 8.30-16.00 1300.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin) w godzinach 8:30 - 16.00

 

Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania Norma Expert. 

Kursy kosztorysowania prowadzone są  dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej oraz mechanicznej.

 

Pierwsze 2 dni szkolenia (15 godzin) – obejmują teorię kosztorysowania. To przede wszystkim zapoznaje uczestników z terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania, poznanie budowy katalogów i wykonywanie ćwiczeń na katalogach KNR, opracowanie własnych nakładów i kalkulacji oraz analiza cen składników cenotwórczych, sporządzanie kalkulacji cen rynkowych dla robót oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, a także opracowanie kosztorysów szczegółowych i uproszczonych. Ćwiczenia trener prezentuje również w programie Norma Expert umożliwiając pierwszy kontakt z programem do kosztorysowania.

 

Kolejne 2 dni szkolenia (15 godzin) – to nauka obsługi programu do kosztorysowania Norma Expert. Podczas części praktycznej uczestnicy pracują na samodzielnych stanowiskach komputerowych z wgranym oprogramowaniem do kosztorysowania, poznają funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują  pierwsze samodzielne kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się prawidłowo sporządzać kosztorysy i maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

Ćwiczenia każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby, uczestnicy naszego szkolenia, po skończonym szkoleniu mogli samodzielnie wykonywać kosztorysy.

 

Głównym celem 4-dniowego kursu jest nauka sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania Norma Expert. Założeniem programowym kursu jest zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta i umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w intratnym na rynku pracy zawodzie kosztorysanta

Program szkolenia

I. Część teoretyczno-praktyczna - podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

 

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający komercyjny

 

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa / Projekt budowlany 2020
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

 

3. Przedmiar robót

 • Cel i zasady przedmiarowania
 • Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

 

4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

 

5. Opracowanie przykładowych przedmiarów

 

6. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

 

7. Opracowanie przykładowych kosztorysów

 

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna - nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

 

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu Norma Expert
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, edycja widoku
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Zakładanie nowego przedmiaru i kosztorysu

 

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy, elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robóty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

 

3. Kosztorys Inwestorski/ kosztorys ofertowy

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

 

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

 

5. Praca na wielu kosztorysach

 

6. Sprawdzenie kosztorysu

 

7. Wydruki

 

8. Eksport i imprt kosztorysów, odczyt z PDF

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Expert,
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach,
 • nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie z wzorem MEN.

 

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie zgodnie z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Odbiorcy szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla:

 • inspektorów nadzoru, 
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych  w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach  i jednostkach budżetowych,
 • menadżerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.