Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym – przykłady konkretnych rozwiązań i orzeczeń. Aktualny oraz projektowany stan prawny

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie niezwykle praktycznych i cennych wskazówek związanych z kompetencjami nadzoru budowlanego na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

 

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.

 • na co zwraca uwagę nadzór budowlany podczas kontroli przeprowadzanych w całym procesie inwestycyjnym;
 • jakie są kompetencje organów nadzoru budowlanego
 • jak ustrzec się przed błędami i uniknąć dotkliwych kar ze strony organu nadzorującego
 • jak odwołać się od orzeczeń
 • jakie czekają Państwa zmiany w związku z nowelizacją Prawa Budowlanego.

Program szkolenia

I. Część pierwsza

Organizacja nadzoru budowlanego w Polsce. Obecny oraz projektowany stan prawny

 

II. Część druga

Ustawowe zadania nadzoru budowlanego

 

III. Część trzecia

Rola i zadania  organów nadzoru budowlanego na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego: projektowanie, budowa oraz oddanie obiektu do użytkowania, wg obecnego i projektowanego stanu prawnego

 

 • Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Zmiany istotne i nieistotne dokonywane w trakcie trwania budowy.
 • Wstrzymanie budowy.
 • Samowola budowlana.
 • Zakończenie budowy

 

IV. Część czwarta

Utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym. Obowiązki i prawa organów nadzoru

 

 • Nieprawidłowy stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego.
 • Wyłączenie obiektu budowlanego z użytkowania.
 • Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego ze względu na stan techniczny.

 

V Część piąta

Katastrofa budowlana

 

 • Definicja, kiedy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną
 • Obowiązki uczestników procesu budowlanego i właściciela obiektu.
 • Obowiązki organów nadzoru budowlanego

 

VI Część szósta

Odpowiedzialność karna i zawodowa wynikająca z nieprzestrzegania przepisów Prawa budowlanego

 

VII Część siódma  

– dyskusja, pytania, zakończenie szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Inwestorów i inwestorów zastępczych realizujących inwestycje budowlane,
 • Generalnych wykonawców i podwykonawców robót budowlanych
 • Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,  rzeczoznawców budowlanych),
 • Nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • Służb prowadzących inwestycje i remonty,
 • Organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.