Prawo Budowlane, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów - aktualny i planowany stan prawny

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
25.06.2021 Katowice 9.30-15.00 450.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z aktualnie obowiązującym stanem prawnym ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem aktualnych i projektowanych zmian.

Program szkolenia

Aktualny program szkolenia z Prawa Budowlanego znajduje się w zakładce "Kalendarz Szkoleń Otwartych"

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości