Zarządzanie projektem budowlanym

Termin Miejsce Godziny szkolenia Koszt netto Gwarancja terminu
19.11.2021 ON-LINE 10.00-15.00 390.00 PLN
Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania inwestycją, a szczególnie jej planowaniem i monitorowaniem. Dodatkowo mogą zapoznać się z praktycznymi przykładami monitorowania inwestycji na różnych etapach jej przebiegu.

 

W trakcie szkolenia omówimy i przeanalizujemy m.in następujące zagadnienia:

 • Kim jest kierownik projektu/ kontraktu w procesie inwestycyjnym
 • Zadania kierownika projektu i członków jego zespołu,
 • Zarządzanie czyli planuj-działaj-sprawdzaj-zrób coś

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jaka jest rola oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu,
 • Jak monitorować przebieg realizacji projektu do różnych interesariuszy w różnych etapach przebiegu inwestycji,
 • Jak identyfikować ryzyka w projektach,
 • Jak co niektórzy czytają dokumentację techniczną, rozmowy z projektantem, kontrola zadań
 • Co zawiera  harmonogram-przygotowanie i dopuszczenie do prac, praca w czynnym zakładzie
 • Czym jest jakość zarządzania projektem, jakość prac, jakość jako BHP- zadania dla nadzoru inwestycyjnego
 • Kontrola harmonogramu, kontrola budżetu - zadania podstawowe i zadania dodatkowe,
 • Raportowanie - do kogo, co, jak często

 

Metody szkoleniowe:

 • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / dyskusja /
 • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
 • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników

Program szkolenia

1.     Wprowadzenie do zarządzania projektami

 

2.     Środowisko projektu

 • Otoczenie bliższe i dalsze, w tym struktura organizacyjna - Wpływ struktury organizacyjnej na projekty- kultura organizacyjna
 • Interesariusze projektu – analiza i mapa
 • Podejście systemowe do zarządzania projektami – biuro zarządzania projektami

 

3.     Cele projektu (Analiza projektu)

 • Pojęcie celów
 • Wskaźniki realizacji celów
 • Macierz kompromisów projektu
 • Formuła realizacyjna projektu

 

4.    Cykl życia projektu, Etapy (fazy) projektu

 • Przygotowanie projektu- STWiOR, dokumentacja, planowanie, wyjaśnienia
 • Zlecenie przygotowania założeń projektu, project killer, karta projektu- uzasadnienie biznesowe
 • Realizacja projektu
 • Ocena projektu
 • Zamknięcie projektu

 

5.    Planowanie działań –

 • Struktura podziału pracy
 • CPM - Metoda Ścieżki Krytycznej
 • Harmonogram projektu i jego zasoby, macierze odpowiedzialności
 • Monitorowanie realizacji projektu

 

6.  Budżet projektu

 • Histogram kosztów
 • Krzywa kosztów skumulowanych

 

7.  Zarządzanie dokumentacją

 

8.  Zarządzanie ryzykiem

 • Planowanie
 • Monitorowanie

 

9.  Podsumowanie projektu i wyciąganie wniosków

 

 

Dla zainteresowanych możliwy drugi dzień szkolenia z programem praktycznym - więcej warsztatów - ćwiczenia dla każdej firmy pod jej potrzeby. 

 

 II dzień - Opracowanie planu projektu

 

1. Zdefiniowanie celów inwestycji dla kierownika projektu

2. Struktura organizacyjna projektu i zakresy odpowiedzialności

3. Interesariusze

4. Analiza swot

5. Model fazowy- specyficzny dla uczestników szkolenia

6. Struktura podziału pracy- odpowiedzialności, czas trwania- zadania zarządcze i procedur administracyjnych

7. Ryzyka- przykład- co wpisać do struktury podziału pracy

8. Monitorowanie inwestycji- przykłady raportów na różnych poziomach odpowiedzialności

9. Podsumowanie 2-go dnia. 

 

Jako materiały po szkoleniu uczestnicy dostaną swoje opracowanie z wymienionymi wyżej punktami (danymi do planu projektu) z uwagami wykładowcy (do 2 tygodni po szkoleniu).

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego (zamierzającym inwestować, przygotowujących inwestycję, zarządzających inwestycją i realizujących inwestycję), a więc:

 • A/ inwestorom i wykonawcom,
 • B/ Kierownikom Projektu (Project Manager) i Inżynierom Kontraktu,
 • C/ projektantom (Projektant Generalny), kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • D/ przedsiębiorstwom budowlanym,
 • E/ pracownikom organów administracji  samorządowej zajmującym się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - doświadczony praktyk i wykładowca w tematyce z obszaru zarządzania projektami. Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości) i wyceny nieruchomości oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Wrocławskiej.

Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych zdobyte w biurach projektowych, jako inżynier kontraktu czy po stronie Inwestora. Pracowała dla firm komercyjnych, obecnie dla zamawiającego publicznego. Autorka pierwszego Project Manual w firmie stosowanego w trakcie realizacji projektu dokumentacyjnego. Do ważniejszych projektów, które prowadziła jako Kierownik Projektu, należą: rozbudowa zakładu Philip Morris jako podwykonawca firmy Budimex Dromex, w zakresie pełnej dokumentacji i procedur urzędowych, budowa zakładu Adient w Siemianowicach Śląskich od momentu powstania koncepcji i wstępnych uzgodnień z urzędami do pozwolenia na użytkowanie, rozbudowa zakładu GMMP w Gliwicach (tzw. „Opel”) - pełny zakres Project Management, udział w projekcie PMP - Głogów dla KGHM. Aktualnie jest czynnym Kierownikiem Projektu. Dodatkowo czasowo została skierowana do pracy w filii koncernu amerykańskiego, gdzie poza pracą zawodową inżynierską podpatrywała praktykę zarządzania projektami.

 

Członek i wieloletni trener IPMA Polska (International Project Management Association Polska), gdzie prowadziła szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami, przygotowywanie do certyfikacji na poziomie D lub C (od 2010 r.). W latach 2015-2020 wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie (WSE Kraków), gdzie prowadziła zajęcia - warsztaty ze słuchaczami studiów o kierunku "Zarządzanie projektami". Od lat prowadzi także liczne szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami  m.in. dla Politechniki Śląskiej i licznych przedsiębiorstw prywatnych.

 

Zainteresowania: praktyki Zarządzania Projektami - jak to robią inni. Były posiadacz certyfikatu zarządzania projektami IPMA b, kilkukrotny asesor konkursu IPMA PPEA.