KOB - Jak praktycznie i prawidłowo prowadzić i wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Warsztaty szkoleniowe on-line

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie w formie jednodniowych warsztatów szkoleniowych w godz. 9.00-15.30

 

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:

 • jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki
 • jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB,
 • na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
 • w jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej,
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych, - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • jakie podjęć działania w przypadku wykrycia błędów w kontekście przepisów PB obowiązujących w 2021 roku?
 • jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
 • kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

 

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli ze sobą własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 1. ustawa prawo budowlane,
 2. obowiązki właściciela i zarządcy,
 3. sankcje karne.

 

Moduł II - Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
 2. rocznych i pięcioletnich,
 3. pozostałych,
 4. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

 

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
 3. struktura i zawartość protokołu z kontroli.

 

Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

 1. podstawa prawna,
 2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 3. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
 • wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
 • wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
 • gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
 • jak dokumentować dokumentację techniczną,
 • zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
 • dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
 • dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Moduł V – analiza książek obiektu budowlanego prowadzonych przez uczestników szkolenia

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB.
 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji, takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Od 2001 roku jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Od 2009 prowadzi firmę  działającą w branży zarządzania nieruchomościami. Jego klientami są m.in. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka, Stegny Południe. Osobiście zarządza również zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu, gdzie kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Doświadczenie zdobywał jako przewodniczący rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych oraz pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

Autor licznych publikacji*, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.