Warsztaty Kosztorysowe z programem BIMestiMate (dawna Zuzia) i Norma PRO dla zaawansowanych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane z:

 

Wyjątkowe Warsztaty - 2 dni intensywnych ćwiczeń na programie do kosztorysowania.

Kosztorysowanie w aspekcie praktycznym

 

Warsztaty trwają 2 dni w godzinach 8:30 - 15:30
od 15:30 do 16:00 odbywają się konsultacje indywidualne

 

 • Warsztaty kosztorysowe jest to nauka praktycznego wykorzystania programów BIMestiMate (dawna Zuzia) oraz Norma PRO do opracowywania przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu budowlanego oraz kosztorysu ofertowego. Uczestnicy poznają przepisy prawne aktualnie obowiązujące oraz poznają cel tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót. NOWOŚĆ: harmonogramowanie w BIMestiMate (dawna Zuzia).

 

 • Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę do tworzenia kosztorysów ofertowych w swoich własnych firmach. Odpowiedzą sobie na pytania: Jak wyliczyć własną stawkę r-g, własne koszty pośrednie, własny zysk? Jakie pytania zadawać Inwestorowi, aby uwzględnić jak najwięcej robót tymczasowych i prac towarzyszących? Co to jest robota brutto? Jak uwzględnić ryzyko?

 

 • Warsztaty zakończone są dyskusją na tematy poruszane podczas warsztatów oraz ćwiczeniami, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

 

 • Głównym celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu kosztorysowania oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) lub Norma PRO a także poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, nabycie umiejętności sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz nauka opracowywania kosztorysu ofertowego.


 

 

 

Program szkolenia

TEORIA I ĆWICZENIA – Aktualizacja posiadanych informacji

 

1. Wprowadzenie do kosztorysowania

a) Kosztorysant – zawód czy specjalność według prawa
b) Zmiany w zakresie kosztorysowania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych
c) Odpowiedzialność za opracowanie kosztorysu

 

2. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu
a) Dokumenty stanowiące podstawę opracowania

 • Przedmiaru robót
 • Kosztorysu inwestorskiego
 • Kosztorysu ofertowego
 • Kosztorysu powykonawczego
 • Rozliczenia robót

b) Metody wyliczenia kosztów robót budowlanych
c) Katalogi nakładów rzeczowych – które i w jakiej kolejności stosować
d) Jak opracować kalkulację własną dla przykładowych robót
e) Składniki ceny jednostkowej robót budowlanych
f) Kalkulacja ceny jednostkowej robót budowlanych
g) Składniki cenotwórcze
 

3. Ćwiczenia kalkulacji robót

 

PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA  -  Ćwiczenia

 

4. Optymalne  wykorzystanie programu do kosztorysowania z uwzględnieniem wymogów prawnych przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów

 • możliwości i funkcje  programu – przypomnienie i uzupełnienie posiadanych informacji
 • konfiguracja programu na indywidualne potrzeby
 • tworzenie struktury przedmiaru i kosztorysu
 • Baza katalogowa – grupa katalogów, katalogi własne, własne tablice nakładów rzeczowych, wyszukiwanie katalogu
 • Praca na cennikach – wybieranie cennika, cennik własny, wczytywanie cen z CD
 • wyliczenie kosztów pracy
 • metody liczenia kosztorysu, liczenie kosztów pośrednich i zysku
 • metody liczenia kosztów zakupu
 • wyliczenie czasu pracy: rusztowania
 • pozycja złożona, pozycja scalona
 • import kosztorysów wcześniej opracowanych do nowotworzonego
 • import kosztorysu z excela
 • eksport do excela
 • PDF kosztorys - import z pdf oraz wczytanie nakładów do programu
 • porównanie kosztorysów
 • przeliczanie kosztorysów
 • jak kalkulować cenę w kosztorysie ofertowym aby BYĆ BARDZIEJ KONKURENCYJNYM
 • ustawianie wydruków

 

5. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu - ćwiczenia

 

6. Praktyczne wskazówki dla inwestorów i oferentów

 

7. Rozwiązywanie bieżących problemów kosztorysowych

 

8. Konsultacje, dyskusja, analiza przypadku.

Korzyści z uczestnictwa w kursie

1. Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu opracowania, zgodnie z przepisami:

 •    przedmiaru robót,
 •    kosztorysu inwestorskiego,
 •    kosztorysu ofertowego,

2. Nabycie  wiedzy  i umiejętności  z zakresu  wykorzystania zawansowanych funkcji programu do kosztorysowania,

3. Nabycie umiejętności opracowania konkurencyjnej ceny ofertowej dla Robót budowlanych,

4. Możliwość przedyskutowania trudnych tematów z zakresu Kosztorysowania, ofertowania i rozliczania,

5. Nauka pod okiem doświadczonego praktyka,

6. Poznanie katalogu popełnianych błędów przy opracowaniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych.

Odbiorcy szkolenia

Warsztaty kosztorysowe kierowane są do osób:

 

 • zajmujących się wykonywaniem przedmiarów i kosztorysów, rozliczaniem robót budowlanych oraz ich weryfikacją,
 • zainteresowanych opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów zgodnie z przepisami prawnymi,
 • zainteresowanych poznaniem zasad wykonywania kalkulacji i agregacji robót,
 • zainteresowanych wyliczaniem własnej stawki r-g oraz własnych wskaźników kosztów pośrednich i zysku, zajmujących się przygotowaniem ofert - prawidłowej/realnej ceny ofertowej, które chcą wiedzieć więcej na temat stosowania dokumentów kontrolnych zmniejszających ryzyko po stronie Inwestora i po stronie Wykonawcy,
 • które chcą dowiedzieć się, co zmieni się w zakresie przygotowywania ofert i ich oceny oraz jakie zmiany planuje wprowadzić Sejm
 • zainteresowanych maksymalnym wykorzystaniem w swojej pracy programu BIMestiMate (dawna Zuzia) lub Norma PRO.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.