Warsztaty z zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 

  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonującym roboty i obiekty budowlane.
  • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do przygotowania ofert i realizacji zamówień na roboty budowlane

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – cele, plan i organizacja warsztatów

  • (prezentacja MS-PP - 15 min.)

 

2. Próba identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dla wybranego przypadku

  • (ćwiczenia zespołowe /dyskusja – 45 min.)

 

3. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, koncepcje. Rodzaje i źródła ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych

  • (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

 

4. Metody i narzędzia wspomagające identyfikację i analizę ryzyka w zarządzaniu.

  • (wykład - prezentacja MS-PP; ćwiczenie zespołowe / dyskusja – 1 godz. 30 min.)

 

5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonawczym.

 

6. Identyfikacja i analiza zagrożeń, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji o postępowaniu z ryzykiem

  • (wykład - prezentacja MS-PP, ćwiczenie zespołowe / dyskusja – 1 godz. 45 min.)

 

7. Planowanie reakcji na ryzyko; Plany awaryjne, Ryzyko rezydualne

  • (wykład - prezentacja MS-PP / dyskusja – 45 min.)

 

8. Podsumowanie i ewaluacja (15 min.)

Adresaci szkolenia

Pracownicy firm wykonawczych - osoby  zaangażowane w przygotowanie ofert i/lub realizację umów o roboty budowlane  

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

 

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

 

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

 

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.