Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach budowlanych

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Pogłębienie wiedzy uczestników na temat uwarunkowań jakości i zasad zarządzania jakością w przedsięwzięciach.

Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania planów zapewnienia jakości w przedsięwzięciach budowlanych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie; Problemy niewystarczającej jakości robót i obiektów budowlanych

  • (wykład - prezentacja MS-PP -  dyskusja 45 min.)

 

2. Analiza przyczyn niewystarczającej jakości robót i obiektów budowlanych

  • (ćwiczenia zespołowe - dyskusja – 45 min.)

 

3. Zapewnienie jakości w przedsięwzięciach – terminologia, podstawy i standardy 

  • (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

 

4. Plan zapewnienia jakości przedsięwzięcia budowlanego – zakres i forma opracowania

  •  (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

 

5. Opracowanie planu zapewnienia jakości wykonania robót /obiektów budowlanych – ćwiczenia 

  • (omówienie zakresu i kolejności ustaleń, sposobu dokumentowania, konsultacje w trakcie wykonywania ćwiczenia, omówienie wyników; dyskusja – 90 min.)

 

6. Wdrażanie i realizacja planu jakości w przedsięwzięciach budowlanych – przygotowanie pracowników, nadzorowanie planu, wprowadzanie zmian, rewizje, działania naprawcze i korygujące, dokumentowanie

  • (wykład – prezentacja MS-PP – 1 godz.)

 

7. Podsumowanie i dyskusja

Adresaci szkolenia

  • Kierownicy projektów budowlanych,
  • Kierownicy budowy,
  • Pracownicy odpowiedzialni za jakość realizowanych przedsięwzięć 
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

 

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

 

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

 

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.