Zarządzanie zespołem projektowym

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 

Przekazanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego  budowania i zarządzania zespołami, które przygotowują bądź realizują projekty.

Program szkolenia

Zakres programu oparty jest na standardach i metodologiach zarządzania projektami.

 

Część I - Wprowadzenie

 • Zarządzanie zespołem w zarządzaniu projektem
 • Praca grupowa
 • Struktura zespołu projektowego
 • Budowanie zespołu projektowego - cykl życia zespołu
 • Specyfika zespołów realizujących projekty inwestycyjne

 

 • Część II - Rola kierownika projektu
 • Rola kierownika projektu oraz członków zespołu
 • Efektywna komunikacja w projekcie (poziomy i zasady komunikacji)

 

Część III – Zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami 

 • Delegowanie, motywowanie, uzgadnianie prac w zespole projektowym
 • Zarządzanie konfliktem w zespołach projektach
 • Modelowanie i stymulowanie postaw członków zespołu

 

Część IV - Narzędzia i metody wspierające pracę zespołową

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • Kierowników Projektów
 • Członków zespołów projektowych
 • Pracowników biur projektów
 • Osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych (Ecole Internationale des Sciences Politiques) w Katowicach. Od 2010 r. ekspert zewnętrzny dla wszystkich priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - baza Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Oceny Projektów.

Od 2009 r. autorka publikacji i artykułów (m.in. w czasopiśmie „Fundusze Europejskie”). Prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach m.in. z przedmiotu „Przygotowanie projektów do UE” oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii Prowadzenie z „Metodologii zarządzania projektem komercyjnym i publicznym”.

Przygotowywała i nadzorowała wiele projektów realizowanych w ramach EFS, programów UE i innych źródeł zagranicznych m.in. jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w ramach I Priorytetu PO IŚ; w Biurze Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących m.in. funduszy strukturalnych, programów europejskich oraz zarządzania projektem.