Aktualności

Prawo wodne - kolejna, już 9 zmiana ustawy

Dnia 9 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Jest to już 9 zmiana wersji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie nt. "Prawo Wodne 2020 i jego stosowanie przy realizacji robót budowlanych oraz przy administrowaniu obiektami budowlanymi".

 

Podczas szkolenia:

  • Omówione zostaną kluczowe informacje na temat nowych rozporządzeń dotyczących wymaganej jakości odprowadzanych ścieków i wód opadowych oraz przedsięwzięć wymagających ocen wodno prawnych.
  • W szczególności zwrócona będzie uwaga na zagadnienia i problematykę dotykającą jednostek projektujących i prowadzących roboty budowlane oraz deweloperów i administratorów obiektów budowlanych.
  • Szkolenie umożliwić ma uzyskanie wiedzy niezbędnej do skompletowania decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne.
  • W trakcie przedstawione będą zagadnienia, które do chwili obecnej budzą wciąż wątpliwości i problemy w stosowaniu. Szkolenie ma umożliwić  ich wyjaśnienie, rozwiązanie w tym poprzez dyskusje ze szkolącymi.
  • Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia związane z wykonaniem i utrzymaniem tzw. urządzeń wodnych odprowadzaniem ścieków i poborem wód oraz opłatami za usługi wodne.

 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają opartą na omówionych w jego trakcie przykładach wiedzę jak radzić sobie z problemami stosowania najnowszej wersji ciągle zmienianej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Forma szkolenia umożliwia aktywne zadawanie przez uczestników pytań tym samym  pozwala na zindywidualizowane uzupełnienie i pogłębienie wiedzy przez uczestników.

 

Informacje o terminach szkolenia znajdują się w zakładce "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH"