Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

W dniu 29 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

 

Ciągłe przedłużanie ww. terminu pokazuje jak wiele problemów producenci mają z nowymi regulacjami.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzją z dnia 4 października 2019 r. ukarał jednego z producentów wyrobów budowlanych karą w wysokości 49.745.460 zł, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w zakresie nie spełniania przez wyroby budowlane zadeklarowanych właściwości użytkowych. Dla producentów wyrobów budowlanych jest to ważne orzeczenie bo jeszcze nigdy nie orzeczono takiej kary.

 

Producenci, importerzy i dystrybutorzy zgłaszają też wiele wątpliwości związanych tworzeniem deklaracji właściwości użytkowych, przenoszeniem danych zawartych w tym dokumencie do informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do obrotu. Problemy występują też w trakcie poprawiania tych dokumentów wy wyniku kontroli organów kontroli rynku ( WINB lub GUNB).

 

W związku z powyższym zapraszamy na cykl szkoleń nt. Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane przygotowanych w celu udzielenia pomocy w rozwiązywaniu ww. problemów.

 

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 

Informacje o terminach szkolenia znajdują się w zakładce "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH"