Administrowanie pasem drogowym przy realizacji inwestycji budowlanych – praktyczne aspekty prawne

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Realizacja inwestycji budowlanych nierzadko wymaga zajęcia pasa drogowego na czas budowy czy też zlokalizowania w jego obszarze obiektów budowlanych lub urządzeń.

 

Szkolenia przybliża procedury administracyjne regulujące powyższą materię. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie występować w powołanych postępowaniach tak, aby należycie przygotować teren pod przyszłą budowę i nie powodować komplikacji prawnych.

 

Szkolenia ma na celu wyjaśnienie wszelkich problemów i wątpliwości, z którymi borykają się zarówno zarządcy dróg, jak i inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, które nierzadko wymagają zajęcia pasa drogowego na czas budowy czy też zlokalizowania w jego obszarze obiektów budowlanych lub urządzeń

Program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.

 

2. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

 

3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.

 

4. Stan prawny gruntów pod drogami.

 

5. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

 • a/ Wniosek o zajęcie pasa drogowego
 • b/ Podmioty uczestniczące w postępowaniu
 • c/ Zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu
 • d/ Postępowanie w sprawie samowolnego zajęcia pasa drogowego; Dowody w postępowaniu – oględziny
 • e/ Decyzja – wymogi formalne, elementy obligatoryjne decyzji; zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (czasowe)

 

6. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.

 

7. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

 

8. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.

 

9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.

 

10. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.

 

11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

 

12. Opłata skarbowa za zezwolenia.

 

13. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ przedstawicieli zarządów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
 • b/ inwestorów realizujących inwestycje drogowe, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
 • c/ uczestników procesu budowlanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
 • d/ przedsiębiorstw realizujących inwestycje budowlane wymagające zajęcia pasa drogowego
 • e/ pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych odpowiedzialnych za administrowanie pasem drogowym
 • f/ wszystkich osób mających w praktyce do czynienia z zajmowaniem pasa drogowego oraz lokalizowaniem w jego obrębie obiektów budowlanych i urządzeń.

Wykładowca

Radca prawny Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo prowadzi obsługę prawną w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pajęcznie. W latach 2004-2012 zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu realizacji inwestycji drogowych, gospodarki nieruchomościami, postępowań odszkodowawczych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.