Doradztwo i konsultacje

Kodeks postępowania administracyjnego

W zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) oferujemy Państwu:

 

Konsultacje w procesie budowlanym w zakresie procedury administracyjnej i Prawa Budowlanego, 

 

Opinie dotyczące procesu budowlanego w zakresie procedury administracyjnej i prawa budowlanego, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych,

 

Warsztaty praktyczne dla grup początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych w zakresie stosowania KPA w procesie budowlanym,

 

Organizowanie szkoleń „szytych na miarę” z zakresu procesu inwestycyjnego - w wyniku szczegółowej analizy potrzeb klienta.

 

Zapytaj naszego eksperta / Wyceń usługę: szkolenia@projex.com.pl