Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
C-KOB - Warsztaty prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego
13.05.2024
ON-LINE
Zobacz więcej
Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) - aspekty prawne
21.05.2024
ON-LINE
Zobacz więcej
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 01.04.2024
10.06.2024
ON-LINE
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę, innych przepisów oraz „zgłoszenia z projektem budowlanym”.
14.06.2024
ON-LINE
Zobacz więcej
Administracyjny tor przeszkód inwestora budowlanego - korelacja ustaw Prawo Budowlane i Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacjach. Nowa rzeczywistość dla uczestników procesu inwestycyjnego
Zobacz więcej
Administrowanie pasem drogowym przy realizacji inwestycji budowlanych – praktyczne aspekty prawne
Zobacz więcej
Audytor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych – warsztaty szkoleniowe
Zobacz więcej
Bezpieczna nieruchomość - Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej
Zobacz więcej
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, elektroniczne dokumenty w procesie projektowym - aspekty praktyczne
Zobacz więcej