Doradztwo i konsultacje

Porady ekspertów

Porady Ekspertów na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej od uzyskania warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie; konsultacje przy składaniu wniosków i odwołań
 

Korelacja przepisów ustawy Prawo Budowlane i Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 

Ekspertyzy i opracowanie dokumentacji wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i ich dopuszczenia do zabudowania w obiekty budowlane
 

Wdrożenie, opracowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych


GWARANTUJEMY

Profesjonalną kadrę ekspertów posiadających długoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe

 

Zapytaj naszego eksperta / Wyceń usługę: szkolenia@projex.com.pl