Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
10.02.2020
Kraków
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy
11 - 14.02.2020
Katowice
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy
11 - 14.02.2020
Katowice
Zobacz więcej
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych - warsztaty szkoleniowe
14.02.2020
Katowice
Zobacz więcej
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w praktyce
20.02.2020
Katowice
Zobacz więcej
Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)- aspekty prawne
20.02.2020
Kraków
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
21.02.2020
Poznań
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
21.02.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Warunki FIDIC - przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu
26 - 27.02.2020
Gliwice
Zobacz więcej