Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Praktyczne problemy ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe na podstawie tzw. specustawy drogowej
17.05.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji - praktyczne omówienie zmian w procesie budowlanym po 19 września 2020 r. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – J. Dylewski
20.05.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe on-line
21.05.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy - PROMOCJA
24 - 27.05.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Prawidłowe utrzymanie i kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle nowelizacji ustawy Prawo budowlane (13.02.2020) oraz innych ustaw - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.
26.05.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonych w pozwoleniu części projektu budowlanego. Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.
09.06.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Wyroby budowlane 2021 – Nowości w przepisach rynku wyrobów budowlanych. Omówienie praw i obowiązków producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane. Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
16.06.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji - praktyczne omówienie zmian w procesie budowlanym po 19 września 2020 r. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – A.Wolny
17.06.2021
Katowice
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy - PROMOCJA
21 - 24.06.2021
ON-LINE
Zobacz więcej