Kalendarz szkoleń otwartych

Szkolenia w m-cu kwietniu 2020 zostały zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Przygotowujemy szkolenia w formie webinariów. Start już w maju 2020 !!! Wkrótce więcej szczegółów.

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
07.04.2020
Kraków
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
08.04.2020
Katowice
Zobacz więcej
Procedury zakończenia budowy i legalnego przekazania obiektów budowlanych do użytkowania w oparciu o obowiązujące i projektowane przepisy Prawa Budowlanego
17.04.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Nowe Warunki Techniczne Budynków - interpretacja i zakres zastosowania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 01.01.2018 r.
21.04.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Kontrola i nadzór rynku wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego - prawa i obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane
22.04.2020
Warszawa
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
24.04.2020
Gliwice
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę wg aktualnie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa budowlanego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
04.05.2020
Katowice
Zobacz więcej
JUŻ WKRÓTCE NASZE SZKOLENIA BĘDĄ DOSTĘPNE ON-LINE W FORMIE WEBINARIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM !!!
04.05.2020
Ogólnokrajowe
Zobacz więcej
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
07.05.2020
Katowice
Zobacz więcej