Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Prawo Budowlane po nowelizacji - praktyczne omówienie zmian w procesie budowlanym po 19 września 2020 r. – A.Wolny
21.01.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe on-line
25.01.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy - PROMOCJA
26 - 29.01.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Zasady rozliczania robót budowlanych w projektach realizowanych wg procedur FIDIC
01 - 02.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Budżet inwestycji budowlanej i WKI - zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa
04 - 05.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania BIMestiMate (dawna Zuzia) - poziom podstawowy - PROMOCJA
08 - 11.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe on-line
15.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Warunki FIDIC - Formuły realizacji inwestycji budowlanej wg. procedur FIDIC - zagadnienia podstawowe. Przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu
18 - 19.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO - poziom podstawowy - PROMOCJA
22 - 25.02.2021
ON-LINE
Zobacz więcej