Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Wyroby budowlane – analiza regulacji, wprowadzanie do obrotu, importowanie, sprzedaż, stosowanie, nadzór nad rynkiem w 2019 roku
28.05.2019
Warszawa
Zobacz więcej
Specustawa Drogowa–KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu
30.05.2019
Wrocław
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
31.05.2019
Rzeszów
Zobacz więcej
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami zgodnie z obowiązującymi przepisami - warsztaty szkoleniowe
04.06.2019
Warszawa
Zobacz więcej
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
12.06.2019
Warszawa
Zobacz więcej
Prawo Budowlane po nowelizacji, czyli jak prowadzić inwestycję budowlaną W 2019 roku
13.06.2019
Kraków
Zobacz więcej
Procedury naprawcze w procesie inwestycyjnym. Istotne i nieistotne zmiany po nowelizacji przepisu art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego
14.06.2019
Wrocław
Zobacz więcej
Zarządzanie projektem budowlanym
14.06.2019
Katowice
Zobacz więcej
Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych - warsztaty szkoleniowe
17.06.2019
Warszawa
Zobacz więcej