Kalendarz szkoleń otwartych

Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Warunki FIDIC - przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu
26 - 27.02.2020
Gliwice
Zobacz więcej
Praktyczne problemy ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe na podstawie tzw. specustawy drogowej
27.02.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)- aspekty prawne
28.02.2020
Katowice
Zobacz więcej
Prawidłowe utrzymanie obiektów budowlanych. Kontrole okresowe, książka obiektu budowlanego - aspekty prawne i techniczne z uwzględnieniem planowanych zmian w ustawie Prawo Budowlane
04.03.2020
Poznań
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
11.03.2020
Warszawa
Zobacz więcej
Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)- aspekty prawne
11.03.2020
Bydgoszcz
Zobacz więcej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
12.03.2020
Katowice
Zobacz więcej
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
18.03.2020
Wrocław
Zobacz więcej
Nowelizacja Prawa Budowlanego 2020, czyli jak należy prowadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów
18.03.2020
Katowice
Zobacz więcej