Doradztwo i konsultacje

Wyroby budowlane - pomoc prawna

 

NOWOŚĆ:

Oferujemy pomoc w zakresie kontroli prowadzonych przez organy nadzoru rynku w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

 

W ramach usługi realizujemy:

 

Inspekcję zakładu przed wizytą zespołu kontrolnego WINB/GUNB w ramach czego dokonywane jest:

Sprawdzenie ZKP pod kątem elementów kontrolowanych przez WINB;

Sprawdzenie badań i certyfikatów zgodnie z stosowaną u producenta specyfikacją techniczną;

  • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego;
  • Poprawienie dokumentacji lub jej stworzenie.
  • Dalsza pomoc w trakcie kontroli  (zarówno podczas postępowania kontrolnego jak i administracyjnego).
  • Pomoc prawna dla producentów, których wyroby są kontrolowane poza ich siedzibą (kontrola u dystrybutora lub pobranie próbki na placu budowy).
  • Pomoc prawna w sporach pomiędzy podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu a stosującym (konflikty dotyczące dokumentacji  dopuszczającej wyrób do zabudowania w obiekt budowlany).

 

Zapytaj naszego eksperta / Wyceń usługę: szkolenia@projex.com.pl