Katalog naszych szkoleń

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi wszystkimi projektami szkoleniowymi. Poniżej znajduje się lista wszystkich naszych szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować

Szukaj szkolenia
Temat szkolenia
Termin
Miejsce
Gwarancja terminu
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego - szkolenie 1-dniowe
Zobacz więcej
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego - szkolenie 2-dniowe
Zobacz więcej
Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w świetle aktualnych przepisów budowlanych. Odpowiedzialność karna i zawodowa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Zobacz więcej
Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
Zobacz więcej
Ochrona oraz dostępność pasa drogowego – zarządzanie pasem drogowym w świetle obowiązujących aktów prawnych
Zobacz więcej
Ochrona przed hałasem i drganiami w budynku
Zobacz więcej
Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie. Korelacja Specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
Zobacz więcej
Operaty szacunkowe - Analiza i ocena poprawności operatu szacunkowego
Zobacz więcej
Opis przedmiotu realizacji zadania budowlanego
Zobacz więcej