Eksploatacja i konserwacja systemów wentylacyjnych i kominowych w świetle najnowszych norm i przepisów prawa w praktyce zarządców i właścicieli nieruchomości

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 • Poznanie prawidłowych procedur i nabycie praktycznej wiedzy przydatnej podczas przeglądów i kontroli systemów wentylacyjno–spalinowych  obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych.
 • Poznanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości występujących podczas eksploatacji systemów wentylacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez kominiarzy
 • Poznanie procedur, które pozwolą zabezpieczyć Zarządcę Nieruchomości przed odpowiedzialnością cywilną i karną w chwili wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla.
 • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników.

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów wentylacyjnych

 

2. Czynności eksploatacyjne w przewodach wentylacji grawitacyjnej

 

3. Czynności eksploatacyjne w przewodach wentylacji mechanicznej

 

4. Uprawnienia do kontroli

 

5. Najczęściej występujące przyczyny zatruć tlenkiem węgla

 

6. Roczna ocena stanu technicznego kominów - zakres czynności kominiarskich podczas corocznych kontroli

 • Przegląd przewodów kominowych
 • Przegląd wylotów ponad dachem
 • Wykonywanie prób szczelności
 • Stan głowic kominowych i nasad
 • Prawidłowość połączeń

 

7. Podstawowe błędy popełnianie w trakcie przeprowadzania kontroli kominiarskich

 

8. Wzorcowe procedury rocznej oceny stanu technicznego. Postępowanie w przypadkach szczególnych

 

9. Prawidłowość sporządzania dokumentacji z przebiegu kontroli mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zarządcy nieruchomości

 

10. Zasady archiwizowania dokumentacji z przebiegu kontroli

 

11. Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza zarządcy - Konsekwencje niedopełnienia formalności prawnych przez zarządców w chwili wystąpienia zatrucia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli i zarządców nieruchomości: obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych
 • Służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem technicznym obiektów
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Osób zainteresowanych problematyką

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Biegły sądowy  ds. instalacji kominowych, odprowadzania spalin i wentylacyjnych. Dyrektor Pracowni Analiz Spalinowo-Wentylacyjnych zajmujący się rozwiązywaniem problemów z zakresu wentylacji  i odprowadzania spalin, również  dla organów ścigania i sądownictwa. Znany i ceniony wykładowca, uzyskujący wysokie oceny uczestników szkoleń.