Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i innych warunków pozwolenia na budowę - zmiany w trakcie budowy . Procedura odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych. Zakończenie budowy

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie 2-dniowe, omawiające bardzo szczegółowo poniższe zagadnienia:

  • Zmiany w trakcie budowy – istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i innych warunków pozwolenia na budowę.
  • Procedura odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych.
  • Zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

1. Podstawy prawne

 

2. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego.

 

3. Tryb zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

4. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny).

 

5. Zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót a obowiązkowa kontrola – wzajemna korelacja i sposób przygotowania dokumentów

 

6. Postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia

 

7. Sankcje karne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia

 

8. Podsumowanie, pytania, dyskusja

 

Dzień drugi

1. Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych – kiedy możliwe i w jakim trybie do przeprowadzenia

 

2. Uwarunkowania prawne związane z legalnym przystąpienie do użytkowania – kiedy stosujemy tryb art. 54 i art. 55 Prawa budowlanego.

 

3. Strona w postępowaniu w sprawie zakończenia budowy

 

4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – art. 54 Prawa budowlanego

 

5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – art. 55 Prawa budowanego

 

6. Wymagane dokumenty do zakończenia budowy

 

7. Obowiązkowa kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowania – sposób przygotowania dokumentacji. Rola i zadania osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie

 

8. Konsekwencje nielegalnego przystąpienia do użytkowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest głównie do:

  • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • e/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • f/ organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej

Wykładowca

Mgr inż. Jan Spychała

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, w latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.