Ochrona przed hałasem i drganiami w budynku

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Wymagania ustawowe (z uwzględnieniem ostatnich zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2 marca 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 56 poz. 461):

 • izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
 • dopuszczalne poziomy hałasu w budynku i środowisku,
 • pogłosowość pomieszczeń,
 • ochrona przeciwdrganiowa budynku.

 

2.       Prognozowanie (możliwości obliczeniowe i pomiarowe):

 • izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
 • poziomu hałasu w otoczeniu planowanej inwestycji,
 • poziomu hałasu w środowisku od oddziaływania projektowanego budynku,
 • poziomu hałasu w pomieszczeniach projektowanego budynku od urządzeń wyposażenia technicznego.

 

3. Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu.

 

4. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami - przykłady rozwiązań systemowych.

 

5. Wpływ rodzaju materiału w systemie dociepleń BSO ( wełna mineralna - styropian ) na parametry akustyczne ścian zewnętrznych.

 

6. Wpływ technologii murowania ścian na powstawanie mostków akustycznych w ścianach zewnętrznych i międzylokalowych.

 

7. Przykłady prawidłowych rozwiązań w aspekcie akustyki w trakcie prowadzenia robót elektrycznych i sanitarnych z uwzględnieniem:

 • Bruzdowanie ścian
 • Wiercenia na puszki osprzętu elektrycznego
 • Wnęki na tablice bezpiecznikowe
 • Izolacja pionów kanalizacji
 • Wentylacja mechaniczna

 

8. Demonstracja: pomiar hałasu, pomiar znormalizowanego poziomu uderzeniowego (możliwość realizacji zależna od układu pomieszczeń w budynku, w którym odbywa się szkolenie).

 

Powyższy program szkolenia traktować należy jako ogólny zarys przewidzianej do zaprezentowania problematyki. Poszczególne punkty uzupełnione zostaną o przykłady
z pomiarów akustycznych terenowych i laboratoryjnych.