Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonych w pozwoleniu części projektu budowlanego. Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Program szkolenia

1. Ewolucja art. 36a Prawa budowlanego, coraz większy zakres dopuszczalnych zmian traktowanych jako nieistotne odstępstwa

 

2. Kwestia odstępstw przy robotach budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia

 

3. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi

 

4. Odbiory robót budowlanych

 

5. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót

 

6. Kontrole ze strony straży pożarnej i inspekcji sanitarnej

 

7. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy

 

8. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, wzór protokołu kontroli

 

9. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości i sankcje karne

 

10. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego

 

11. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.