Jak poprawnie zaprojektować zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków? (na przykładach) Projektowanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków według najnowszych przepisów

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych zmian, norm i wymogów związanych z projektowaniem ochrony przeciwpożarowej mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych wynikające z najnowszych uregulowań prawnych

Program szkolenia

1. Wstęp, czyli przepisy, normy i wiedza inżynierska

 

2. Etapy procesu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Koncepcja przeznaczenia obiektu i poszczególnych jego części
 • Scenariusz pożarowy – kto, jak i po co ma go opracować?
 • Podstawowe warunki ochrony przeciwpożarowej – 13 punktów podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Weryfikacja założeń projektowych pod kątem zgodności z przepisami

 

3. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – najczęstsze błędy i jak ich unikać? (na przykładach)

 

4. Jakie parametry i jak wpływają na wymagania ochrony przeciwpożarowej z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych?

 • Przeznaczenie budynku
 • Wysokość budynku i liczba kondygnacji
 • Powierzchnia budynku
 • Wyposażenie w niektóre urządzenia przeciwpożarowe

 

5. Klasa odporności pożarowej – jak ją określać i kiedy można obniżyć?

 

6. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych: elementy konstrukcji nośnej, stropy, ściany, dachy, schody, podłogi podniesione – jak ustalać i zapewniać odpowiednią klasę odporności ogniowej tych elementów?

 

7. Podział na strefy pożarowe – kiedy dzielić na strefy i jak zapewnią skuteczny podział?

 • Wymagania dla elementów oddzieleń przeciwpożarowych (ścian i stropów)
 • Przepusty przeciwpożarowe – cała prawda o przepustach, czyli kiedy i jak zabezpieczać?
 • Granice stref pożarowych na przewodach wentylacyjnych – jak zabezpieczyć?

 

8. Kiedy pomieszczenie powinno być odrębną strefą pożarową, a kiedy tylko wydzielone pożarowo? Jaka to różnica?

 

9. Warunki ewakuacji – projektowanie dróg ewakuacyjnych: klatki schodowe, korytarze, hole; jak zapewnić odpowiednią długość i szerokość dróg, kiedy i jak wydzielać klatki schodowe, czy zawsze drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczeń i budynków?

 

10. Odległości między budynkami, lasem i granicą działki w praktyce

 

11. Zasilanie obiektów w energię elektryczną; awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 

12. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich podmiotów zajmujących się profesjonalnie projektowaniem, budową oraz inwestycjami budowlanymi
 • projektantów budowlanych, biur projektowych, biur architektonicznych
 • kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru;
 • osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, inżynierów i techników pożarnictwa
 • projektantów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
 • uczestników procesu budowlanego (developerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy instytucjonalni),
 • osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych