Prawo Zamówień Publicznych w obszarze robót budowlanych.

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Szkolenie problemowe w zakresie robót budowlanych realizowanych na podstawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do projektu budowlanego/wykonawczego,  zmian w pzp w zakresie robót budowlanych oraz zamówień sektorowych w budownictwie.

 

Szkolenie obejmuje nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • praw autorskich do projektu budowlanego/wykonawczego,
 • zmian w pzp w zakresie robót budowlanych
 • zamówień sektorowych w budownictwie.

Program szkolenia

1. Wstęp – geneza szkolenia, przedstawienie programu szkolenia.

 

2. Projekt budowlany/projekty wykonawcze – obszar problematyczny na styku prawa autorskiego, budowlanego i zamówień publicznych.

 • Wskazanie i porównanie  regulacji prawnych w tym zakresie.
 • Wskazanie obszarów problemowych.

 

3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 28 lipca 2016 r.) – najważniejsze zmiany w zakresie zamówień w budownictwie.

 • Geneza zmian.
 • Nowe  lub zmodyfikowane definicje legalne – cykl życia produktu, oznakowanie, najkorzystniejsza oferta.
 • Komunikacja z wykonawcą – formularz jednolitego europejskiego dokumentu.
 • Dokumenty jakich może żądać zamawiający.
 • Nowe akty wykonawcze do PZP.
 • Ocena oferty – kryteria, rachunek kosztów cyklu życia.
 • Kontrola zamówień, środki odwoławcze, sankcje.

 

4. Zamówienia sektorowe w budownictwie.

 • Geneza specjalnej regulacji w zakresie zamówień sektorowych.
 • Przesłanki zastosowania przepisów Rozdziału 5 PZP.
 • Zarys różnić w procedurze udzielania zamówienia.
 • System kwalifikowanych wykonawców

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 • Wszystkim podmiotom biorącym udział w procedurach Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji budowlanych, a więc zarówno podmiotom przygotowującym oferty przetargowe na roboty budowlane jak i wykonawcom.
 • Wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką.

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa.

 

Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie kończy studia doktoranckie na tymże Wydziale w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.