Proces inwestycyjny od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle najnowszych i projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw

Program szkolenia

Wstęp (czas ok. 15 minut)

 

1. Przedstawienie aktów prawnych aktualnie obowiązujących oraz projektowanych  

 

I. Część pierwsza – usytuowanie inwestycji (czas ok. 45 minut)

 

1. Lokalizacja inwestycji w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

2. Lokalizacja inwestycji na działce budowlanej

 

II. Część druga – uzyskanie pozwolenia na budowę (czas ok. 60 minut)

 

1. Projekt budowlany. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

2. Projekt wykonawczy

3. Wydanie pozwolenia na budowę

4. Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, które mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia w tym zgłoszenia z projektem budowlanym

 

III. Część trzecia – budowa  (czas ok. 45 minut)

 

1. Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie budowy – zawiadomienie organu

2. Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

3. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

 

IV. Część czwarta – oddanie obiektu do użytkowania  (czas ok. 60 minut)

 

1. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy

2. Kary za samowolne przystąpienie do użytkowania

 

V. Część piąta – samowola budowlana (czas ok. 60 minut)

 

1. Definicja, kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną

2. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

3. Konsekwencje samowoli budowlanej i sposoby jej doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami

 

VI. Część szósta – dyskusja, pytania, zakończenie szkolenia (czas ok. 15 minut)

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.