Przeglądy i kontrole kominiarskie - procedury, przebieg, najczęściej popełniane błędy

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie prawidłowych procedur i nabycie praktycznej wiedzy przydatnej podczas przeglądów i kontroli systemów wentylacyjno–spalinowych  obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych.
 • Poznanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości występujących podczas eksploatacji systemów wentylacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez kominiarzy
 • Poznanie procedur, które pozwolą zabezpieczyć Zarządcę Nieruchomości przed odpowiedzialnością cywilną i karną w chwili wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla

Program szkolenia

1. Prawne procedury rocznej oceny stanu technicznego a praktyka zawierania umów

 

2. Zakres czynności kominiarskich podczas corocznych kontroli

 • Przegląd przewodów kominowych
 • Przegląd wylotów ponad dachem
 • Wykonywanie prób szczelności
 • Stan głowic kominowych i nasad
 • Prawidłowość połączeń

 

3. Podstawowe błędy popełnianie w trakcie przeprowadzania kontroli kominiarskich.

 

4. Najczęściej występujące przyczyny zatruć tlenkiem węgla

 

5. Prawidłowość sporządzania dokumentacji z przebiegu kontroli mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zarządcy nieruchomości

 

6. Wzorcowe procedury rocznej oceny stanu technicznego. Postępowanie w przypadkach szczególnych

 

7 Zasady archiwizowania dokumentacji z przebiegu kontroli

 

8 Konsekwencje niedopełnienia formalności prawnych przez zarządców w chwili wystąpienia zatrucia.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Firm i właścicieli zarządzających administrowanymi obiektami mieszkalnymi, użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi
 • Służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Osób zainteresowanych problematyką

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - Biegły sądowy  ds. instalacji kominowych, odprowadzania spalin i wentylacyjnych. Dyrektor Pracowni Analiz Spalinowo-Wentylacyjnych zajmujący się rozwiązywaniem problemów z zakresu wentylacji  i odprowadzania spalin, również  dla organów ścigania i sądownictwa. Znany i ceniony wykładowca, uzyskujący wysokie oceny uczestników szkoleń.