Realizacja inwestycji budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, czyli jak poprawnie zaprojektować i wykonać zabezpieczenia p.poż budynków – szkolenie praktyczne dla projektantów i inwestorów

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:

Przedstawienie aktualnych zmian, norm i wymogów związanych z projektowaniem ochrony przeciwpożarowej mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych wynikające z najnowszych uregulowań prawnych

Program szkolenia

1. Dokumentacja projektowa:

1.1. wymagania formalne dla projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego,

1.2. wymagania formalne dla projektów urządzeń przeciwpożarowych

1.3. uzgadnianie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej,

1.4. odstępstwa/rozwiązania zamienne i zastępcze – tryb ich uzyskania i stosowania,

 

2. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

3. Etapy procesu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

3.1. Koncepcja przeznaczenia obiektu i poszczególnych jego części

3.2. Podstawowe warunki ochrony przeciwpożarowej – 14 punktów podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

3.3. Scenariusz pożarowy – kto, jak i po co ma go opracować?

3.4. Weryfikacja założeń projektowych pod kątem zgodności z przepisami

 

4. Wymagania techniczno-budowlane (wybrane zagadnienia):

4.1. prawidłowa kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi i jej konsekwencje,

4.2. kwalifikacja do grup wysokości budynku,

4.3. ustalenie liczby kondygnacji (m.in. kiedy „kondygnacja” jest antresolą),

4.4. określenie klasy odporności pożarowej budynku w praktyce,

4.5. podział obiektu na strefy pożarowe,

4.6. pomieszczenia wydzielone pożarowo czy odrębne strefy pożarowe – zasadnicze różnice,

4.7. warunki ewakuacji (dojście i przejście ewakuacyjne).

 

5. Dobór, projektowanie i wykonawstwo urządzeń przeciwpożarowych (praktyczne wskazówki dot. wybranych urządzeń przeciwpożarowych: hydrantów wewnętrznych, grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepła wg Polskiej Normy, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu).

 

6. Pytania i odpowiedzi

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 

  • wszystkich podmiotów zajmujących się profesjonalnie projektowaniem, budową oraz inwestycjami budowlanymi
  • projektantów budowlanych, biur projektowych, biur architektonicznych
  • kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru;
  • osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, inżynierów i techników pożarnictwa
  • projektantów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
  • uczestników procesu budowlanego (developerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy instytucjonalni),
  • osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych