Rola inżyniera kontraktu w zarządzaniu budową według warunków kontraktowych FIDIC

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC (biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, inspektorów nadzoru, kierowników budów, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów itp.).

 

Celem szkolenia jest:

 • Wprowadzenie w tematykę warunków kontraktowych FIDIC powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych na realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych oraz przez Bank Światowy z uwzględnieniem roli Inżyniera Kontraktu.
 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje związane ze stosowaniem międzynarodowych procedur FIDIC oraz ich funkcjonowaniem w polskich uwarunkowaniach prawnych w zakresie zarządzania budową i roli jaką pełni Inżynier Kontrakt

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • 1.1. Krótka informacja o  FIDIC
 • 1.2. Warunki kontraktowe FIDIC a prawo polskie
 • 1.3. Realizacja inwestycji budowlanej wg. warunków FIDIC –
 • 1.3.1. Warunki kontraktowe na budowę – czerwona książka
 • 1.3.2. Warunki kontraktowe projektuj i buduj – żółta książka
 • 1.3.3. Warunki kontraktowe na EPC – srebrna książka

 

2. Uczestnicy kontraktu

 • 1.1. Strony kontraktu a uczestnicy kontraktu
 • 1.2. Prawa i obowiązki uczestników kontraktu
 • 1.2.1. Inwestor/Zamawiający/
 • 1.2.2. Jednostka Realizująca projekt
 • 1.2.3. Wykonawca
 • 1.2.4. Inżynier kontraktu

 

3. Inżynier kontraktu wg FIDIC i prawa polskiego

 • 1.1. Kryteria wyboru Inżyniera kontraktu
 • 1.2. Zespół Inżyniera kontraktu
 • 1.3. Rola inżyniera kontraktu
 • 1.4. Prawa i obowiązki Inżyniera kontraktu
 • 1.5. Polecenia Inżyniera Kontraktu
 • 1.6. Rola Inżyniera kontraktu w zarządzaniu ryzykiem

 

4. Realizacja kontraktu

 • 1.1. Dokumenty związane z realizacją kontraktu
 • 1.2. Dokumenty budowy
 • 1.3. Procedury realizacji kontraktu
 • 1.4. Harmonogram robót
 • 1.5. Raporty Wykonawcy
 • 1.6. Zmiany w kontrakcie w kontekście Prawa Zamówień Publicznych
 • 1.7. Roszczenia i spory

 

5. Zasada rozliczania robót

 • 1.1. Przedmiary robót a rozliczenie roboty stałej
 • 1.2. Zasada opracowania Świadectw płatności
 • 1.3. Weryfikacja raportów miesięcznych i rozliczeń miesięcznych wykonawcy
 • 1.4. Wystawianie Przejściowego Świadectwa Płatności

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC (biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, inspektorów nadzoru, kierowników budów, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów itp.)

Wykładowca

Niezależny Inżynier Konsultant – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy unijnych.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.


Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. W 2001 r. założyła oddział SKB w Gliwicach zrzeszający kosztorysantów z terenu Śląska.


Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 

Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia w wiodących firmach szkoleniowych w kraju.