Rusztowania na budowie – przepisy i normy dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań obowiązujące w Polsce

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy odnośnie bezpiecznego stosowania rusztowań na budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

1. Definicja: co to jest rusztowanie: konstrukcja czy maszyna ?

 

2. Przepisy i normy dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań obowiązujące w Polsce,

 

3. Katastrofa budowlana zgodnie z art. 73.1. ust. prawo budowlane a rusztowania,

 

4. Rusztowania, bezpieczny montaż i użytkowanie w kontekście art. 73.1. ust. prawo budowlane, odpowiedzialność zawodowa inżyniera;

 

5. Samodzielna funkcja w budownictwie przy projektowaniu, montażu i eksploatacji rusztowań,

 

6. Rola i obowiązki kierownika budowy w odniesieniu do rusztowań

 

7. Dokumentacja rusztowań (instrukcje montażu i eksploatacji, dokumentacja techniczna, projekt, uziemienie, stan podłoża itp.),

 

8. Odbiór rusztowań w procesie budowlanym. Obowiązki kierownika budowy, wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego,

 

9. Kontrola prawidłowości budowy rusztowań - najważniejsze elementy mające wpływ na stateczność ogólną konstrukcji rusztowania (podłoże i posadowienie, stężenia, kotwienia),

 

10. Zagrożenia i konsekwencje błędów przy montażu i eksploatacji rusztowań - odpowiedzialność nadzoru

 

11. Bezpieczeństwo rusztowań w trakcie ich użytkowania w tym procedury kontroli (przeglądy rusztowań),

 

12. Błędy montażu i eksploatacji

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w specjalności technologia i organizacja Budownictwa. Od 1994 roku bardzo mocno związana z branżą rusztowań i deskowań. Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań z siedzibą w Warszawie. Autorka artykułów w prasie technicznej branżowej na temat zastosowań, budowy i bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach oraz bezpieczeństwa prac budowlanych dla m.in. Inżyniera Budownictwa, Przeglądu Budowlanego, Buildera, Rusztowania i Biuletynu Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawca budowlany. Opiniuje i wykonuje ekspertyzy budowlane w zakresie wypadków z udziałem rusztowań oraz innych z zakresu technologii i organizacji budownictwa. Członek Komisji Egzaminacyjnych na egzaminach zawodowych organizowanych przez PIGR. W Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa m.in. czynnie pracuje w systemie nadawania uprawnień budowlanych poprzez tworzenie pytań egzaminacyjnych i wizytację Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych podczas sesji egzaminacyjnych.