Samowola budowlana. Podstawowe pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami

Zapytaj o szkolenie
Formularz on-line

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i omówienie najważniejszych uwarunkowań prawnych dotyczących samowoli budowlanej oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk w sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej.

Przedstawienie m.in. jak postępować zgodnie z aktami prawnymi przy prowadzeniu spraw dotyczących samowoli budowlanej oraz jakie są prawne możliwości legalizacyjne dotyczące samowoli oraz możliwości ich wdrażania

Program szkolenia

1. Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną? Rodzaje samowoli budowlanej.

 

2. Zmiany prawa budowlanego dotyczące samowoli budowlanej.

 

3. Konsekwencje prawne samowoli budowlane.

 

4. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej po 1 stycznia 1995 roku.

 

5. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej przed 1 stycznia 1995 roku.

 

6. Opłata legalizacyjna – warunki prawne dotyczące możliwości umorzenia lub rozłożenia na raty.

 

7. Użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego samowolnie.

 

8. Samowola budowlana w orzecznictwie Sądów Administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
  • nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Wykładowca

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.